Infokommunikációs Akadálymentesítés  

   

"VÁRUNK" Alapítvány (KH)  

A "Várunk" Alapítvány (KH) alap célja segíteni a hátrányos helyzetű felmőtteket és gyermekeket az esélyegyenlőségéért vívott küzdelmükben.

Törekszik arra, hogy a szociálisan vagy egészségügyi okok miatt hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek nevelését, oktatását, képességeik fejlesztését a jelenleginél magasab szinvonalon, esélyegyenlőségük mindenkori szem előtt tartásával tudja biztosítani.

Az alap és közhasznú cél és tevékenység szorosan összefonódik. Az Alapítói Okiratban foglaltak szerint az alábbi alap és közhasznú tevékenységeket végezzük:


1. Egészségmegőrzés, betegségmegőrzés, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység


2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása


3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés


4. Tudományos tevékenység, kutatás


5. Kulturális tevékenység


6. Kulturális örökség megóvása


7. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése


8. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatosn   tevékenységek


9. Euroatlanti integráció elősegítése

 

   

Elérhetőségeink  

Cím:    

3200 Gyöngyös Iskola utca 6.

E-mail:

info@varunkalapitvany.eu

web:    

www.varunkalapitvany.eu 

   

Közreműködő Szervezetek  

 2007 - 2013

 

uj szechenyi terv logo

mo-megujul

 esza logo

 

2014 - 2020

 

   

A cikk eredeti fromában letölthető innen.

 


Budapest, 2016. október 07.


A VÁRUNK Alapítvány 2006. óta tevékeny részt vállal a hátrányos térségekben élők felzárkóztatásáért Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Az Alapítvány elkötelezett a társadalmi mobilizáció, az átlátható működés és a civil társadalom irányában. Csatlakozva a Korrupcióinfó tényfeltáró tevékenységéhez, néhány tényszerű helyesbítést kívánunk Önök elé tárni a VÁRUNK Alapítvány tevékenységével kapcsolatban megjelent hírek kapcsán. A VÁRUNK Alapítvány 2000. szeptember 29-én alakult a hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek esélyegyenlőségének javítása céllal, közhasznú szervezetként.

 

Az alapítása óta jelentős fejlesztő programokban és pályázatokon vett részt az alapítvány, így például:
1. 2006 - 2008 évben HEFOP - 3.1.4 pályázati projekt keretében „A kompetencia alapú oktatás elterjesztése” című projektet valósította meg.
2. 2007 - 2008 évben HEFOP - 3.1.3 pályázati projekt keretében „A kompetencia alapú oktatás elterjesztése” című projektet valósította meg.
3. 2007 - 2008 évben HEFOP - 3.3.2 pályázati projekt keretében „Kompetencia alapú tanítási - tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” című projektet valósította meg
4. 2010 - 2012 évben TÁMOP - 5.5.1. projektet valósította meg.
5. 2013 – 2014 évben TÁMOP-3.3.9.C pályázati projektek keretén – tanoda típusú programokat valósította meg több településen.
6. 2014 – 2015 évben TÁMOP-5.3.6 „Komplex telep-program” című pályázati kiírás keretében elnyert projekt megvalósításában konzorciumi partnerként vett részt, benne tanoda típusú programmal
7. 2015 évben konzorciumi partnerként részt vett a TÁMOP-6.1.5 pályázati kiírás keretében elnyert projekt megvalósításában
8. 2015 évben részt vett konzorciumi partnerként a TÁMOP-3.3.17 pályázati kiírás keretében elnyert projekt megvalósításában

Az elnyert pályázati programokat részben saját maga valósította meg a VÁRUNK Alapítvány. A fentiek közül például a komplex telep program keretében 14 fő szociálpedagógus, szociális munkás, tanoda pedagógus, gyermekfelügyelő foglalkoztatásával 1,5 éven keresztül valósította meg a pályázati programot.


Azonban a hatékonyabb kivitelezés érdekében másokat is bevont a programba, akiknek a kiválasztását a hatályos jogszabály alapján kötelezően kiírandó közbeszerzés keretében választott ki a közbeszerzésért felelős szolgáltató. Az eljárás többször vizsgálat tárgya volt, és
a hatóság nem talált jogszabálysértést a kiválasztás folyamatában. A Korrupcióinfó oldalán felsorolt közbeszerzések nem egy pályázathoz kapcsolódnak, hanem különböző, és más-más pályázati projekt részét képezték. A VÁRUNK Alapítvány tanoda típusú pályázatait más tanodák tapasztalatai, velük történt együttműködés, saját innovatív ötletek és az értékelési szempontok szerint kellően alátámasztva
önmaguk készítették el. Olyan földrajzi területen működtetve a tanodákat, ahol rajtuk kívül senki sem hozott létre tanodát.
2006. óta ezekben a térségekben jó kapcsolatokat alakítottak ki a helyi önkormányzatokkal, iskolákkal, roma nemzetiségi önkormányzatokkal és más civil szervezetekkel, melynek révén beágyazottságuk megerősödött. Az együttműködés jellemzi az Alapítvány napi működtetését is.


A VÁRUNK Alapítvány működésétől teljesen független a kuratórium tagjainak esetleges gazdasági vállalkozása. A kuratórium minden tagja megfelel az összeférhetetlenségi és azon felüli etikai elvárásoknak. A VÁRUNK Alapítvány sajnálattal értesült arról, hogy nem minden tanodai pályázati kérelem kapott támogatást az utóbbi időben, akik egyébként jelentősen hozzájárultak az adott településen a társadalmi felzárkózáshoz. A VÁRUNK Alapítvány kuratóriuma hisz abban, hogy jó célért dolgoznak és jót tesznek. Elkötelezettek az érintett térség felzárkóztatásában és egyéb önkéntes tevékenységet is folyatatnak a földrajzi régióban. A VÁRUNK Alapítvány mind a pályázatok szakmai és formai elkészítésében, mind a szakmai megvalósításban minden esetben a magas szintű minőségi munkára törekszik.


A VÁRUNK Alapítvány kuratóriuma örömmel látja az érdeklődőket a tanoda program helyszínein látogatóként, támogatóként vagy önkéntesként egyaránt.


VÁRUNK Alapítvány kuratóriuma

További információ:
http://varunkalapitvany.eu/
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A cikk eredeti fromában letölthető innen.

Adatvédelmi irányelv

A „Várunk” Alapítvány mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. Az Ön által weboldalainkon megadott információkat és adatokat a legnagyobb körültekintéssel, bizalmasan és biztonságosan kezeli.

Részletek...

 

   

Szervezeti adatok

"VÁRUNK" Alapítvány (KH)

 3200 Gyöngyös, Iskola utca 6

Bírósági végzés száma: PK.62.710/2000/22

Adószám:  18834246-1-10

E-mail: info@varunkalapitvany.eu