A Hátrányos Helyzetű Felnőttek és Gyermekek Esélyegyenlőségéért

  A „VÁRUNK” Alapítvány a hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek esélyegyenlőségéért létrehozott nonprofit szervezet, amely 2002-ben alakult, mint közhasznú szervezet, Gyöngyösi székhellyel. Az Alapítvány a céljaiban meghatározott tevékenységét Jásznagykun-Szolnok-, Csongrád-, Nógrád-, és Pest megye területeken valósítja meg. Tevékenységi körét tekintve a helyi közösségekben élők, elsősorban a hátrányos helyzetűek életminőségének javítását célozza meg.

Az Alapítvány az évek során, többek között olyan jelentőségteljes projektek sikeres megvalósítását eredményezte, mint 2010-ben a „Romák társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése mentori hálózat létrehozásával és fejlesztésével”, vagy a 2012-ben indult első Tanodák, illetve a 2014-2015-ös évben futó „Nógrád megye egészségéért” és „Gyermekek a mezőgazdaságban” című TÁMOP projektek.

  A „VÁRUNK” Alapítvány tevékenységével a megfelelő egészségügyi, oktatási, fejlesztő és szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás lehetőségének megteremtését kívánja elősegíteni főként a Kelet-Magyarországi területeken. Célja többek között a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének javítása, illetve a hátrányos helyzetű iskoláskorú gyermekek, fiatalok tanulmányi eredményei, iskolai előrehaladási esélyeinek javítása.

Az Alapítvány által végzett tevékenységek:

 

  • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
  • Szociális tevékenység, családsegítés
  • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • Kutatás
  • Kulturális tevékenység
  • Kulturális örökség megóvása
  • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése
  • A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
  • Euroatlanti integráció elősegítése
Betűméret választó
Kontraszt választó