A Hátrányos Helyzetű Felnőttek és Gyermekek Esélyegyenlőségéért

A “VÁRUNK” Alapítvány (KH) a hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek esélyegyenlőségéért alapítvány 2000. szeptember 29-én alakult.

A “VÁRUNK” Alapítvány (KH) célja szociálisan vagy egészségügyi okok miatt hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek nevelése, oktatása, képességeinek fejlesztése, esélyegyenlőségük biztosítása.

A “VÁRUNK” Alapítvány (KH) 2001.02.22.-étől nyitott közhasznú szervezet, amely törekszik arra, hogy a szociálisan vagy egészségügyi okok miatt hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek nevelését, oktatását, képességeinek fejlesztését a jelenleginél magasabb színvonalon, esélyegyenlőségük mindenkori szem előtt tartásával tudja biztosítani.

Alapító okirata szerint az alábbi alap és közhasznú tevékenységeket folytatja:

1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
2. Szociális tevékenység, családsegítése
3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
4. Kutatás
5. Kulturális tevékenység
6. Kulturális örökség megóvása
7. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése
8. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
9. Euroatlanti integráció elősegítése.

Betűméret választó
Kontraszt választó